Om oss

Historia om....

Svartsjö Båt och fiskesällskap startade under mitten på 1970-talet. Initiativet kom från ett antal anställda på Svartsjöanstalten som önskade en billig plats att lägga till med sina båtar. Ledningen för Svartsjöanstalten var positiva till ideén, gav tillstånd till att använda marken och därefter bildades sällskapet med i huvudsak anställda och boende i Svartsjö by.


Fisket var då en större sak än nöjessegling. Det anordnades fiskeresor till saltsjön några gånger per år, främst för torskfiskets skull.


År 2001 bildades det som idag heter Svartsjö Båtsällskap. Marken som sällskapet har tillgång till, hyrs numera av Fastighetsverket på årsbasis. Bryggplatserna har ökat från ca 10 till 29 platser. Medlemmarna är i huvudsak boende på Mälaröarna och är de som prioriteras vid medlemsansökning.


Sällskapet sköter marken och underhåller bryggor och bojar. Två städdagar genomförs varje år. I samband med städdagen på våren hålls också årsmötet. Styrelsen består av sex ledamöter, ca åtta styrelsemöten hålls under året.


Webansvarig: