Hem

Innehåll:


Just nu har vi inga lediga platser. Intresserad av köplats. Fyll i formuläret under KONTAKTA OSS. Observera

medlemsavgift betalas vid köplats.

 

Vi finns på Facebook:

sök upp gruppen

Svartsjö Båtsällskap, där kommer vi lägga ut info om uppdateringar på hemsidan.Välkommen till Svartsjö båtsällskap.


Svartsjö båtsällskap (SBS) är en ideell förening som har som mål att främja

båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

SBS bildades 2001 i och på Färingsö, Ekerö kommun.


BBÅTUPPTAGNING med lyftkran


Lördagen den 21 oktober med start kl 10.00

Kontakta Juris Strante 070-7671027 för bokning.


Övriga upptagningar, kontrollera uppdaterad skiss på plats.


Viktigt att namna era trailers!

E-postdin@mailadress.com

Som medlem i SBS båtklubb är det din skyldighet att minimera miljöpåverkan genom att följa gällande miljölagstiftning, samt de miljöregler som styrelsen tagit fram.  

Reglerna bygger på myndigheternas krav på aktiva båtklubbar. Miljöpolicyn finns på vår hemsida och informationstavlorna.  

Övriga regler för medlem finns nedskrivet på hyreskontraktet. Det är varje medlems ansvar att läsa igenom dessa och i övrigt hålla sig uppdaterad.

Läs mer under fliken miljöarbete och miljöpolicy.  


»   Curabitur