Hem

Innehåll:


Lediga platser:

2 platser båt upp till 4 m

2 platser båt mellan

4-7 m

Fyll i formuläret under KONTAKTA OSS. Observera

medlemsavgift betalas vid köplats.

 

Vi finns på Facebook:

sök upp gruppen

Svartsjö Båtsällskap, där kommer vi lägga ut info om uppdateringar på hemsidan.Välkommen till Svartsjö båtsällskap.


Svartsjö båtsällskap (SBS) är en ideell förening som har som mål att främja

båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

SBS bildades 2001 i och på Färingsö, Ekerö kommun.ÅRSMÖTE OCH STÄDDAG 

Söndagen den 26 maj 2024


Vi startar med städning inför säsongen i vårt gemensamma område,

vi träffas och delar ut uppgifter kl. 10.00

Därefter har vi vårt årsmöte samt en gemensam grillunch

som börjar ca kl. 12.00

VÄLKOMNA

önskar styrelsen


VI söker nya medlemmar till styrelsen, hör av dig!ÅRETS SJÖSÄTTNING med kran

lördag den 11 maj start kl. 09.00


kontakta Juris 070-7671027


Som medlem i SBS båtklubb är det din skyldighet att minimera miljöpåverkan genom att följa gällande miljölagstiftning, samt de miljöregler som styrelsen tagit fram.  

Reglerna bygger på myndigheternas krav på aktiva båtklubbar. Miljöpolicyn finns på vår hemsida och informationstavlorna.  

Övriga regler för medlem finns nedskrivet på hyreskontraktet. Det är varje medlems ansvar att läsa igenom dessa och i övrigt hålla sig uppdaterad.

Läs mer under fliken miljöarbete och miljöpolicy.  


»   Curabitur